Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Πως το αυτονόητο γίνεται "επιτυχία"...


Αλλάζουν όλα στις προσλήψεις
Κατάργηση συμβάσεων έργου, εξίσωση ανέργων και stagiers, γενναία μοριοδότηση τίτλων σπουδών

Tης Φωτεινης Kαλλιρη

Nέα αυστηρά όρια στις εργασιακές σχέσεις χιλιάδων συμβασιούχων χαράσσει το υπουργείο Εσωτερικών, με κατάργηση των συμβάσεων έργου σταδιακά μέχρι το τέλος του 2010 και της προσαύξησης του 50% για όσους απασχολούνταν στο Δημόσιο, εξίσωση ανέργων και stagiers στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και ενίσχυση της μοριοδότησης των κατόχων τίτλων σπουδών. Oλοι οι φορείς πλέον υπάγονται στη δικαιοδοσία του ΑΣΕΠ, ο ρόλος του οποίου είναι καταλυτικός όχι μόνο για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αλλά και για τους μερικώς απασχολούμενους, τους εποχικούς και όσους συνάπτουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες δεν θα ξεπερνούν σε διάρκεια τους οκτώ μήνες. Στο ΑΣΕΠ εντάσσονται πλέον οι προσλήψεις για το προσωπικό της Βουλής, της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της Εκκλησίας (πλην κληρικών), των ανεξάρτητων αρχών, του υπουργείου Εξωτερικών (πλην των διπλωματών), οι ΟΤΑ, οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, η ΚΕΔΚΕ, οι τράπεζες στις οποίες ο διορισμός προέδρου του Δ. Σ. γίνεται από τη Βουλή (Αγροτική, Τράπεζα της Ελλάδος), οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, στους οποίους το Δημόσιο ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή ή έχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Επίσης, μέσω ΑΣΕΠ θα προσλαμβάνεται το προσωπικό του ΟΚΑΝΑ, του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων, του ΚΕΘΕΑ και των ψυχιατρικών νοσοκομείων Αττικής και Θεσσαλονίκης για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά.

«Tέλος» βάζει η κυβέρνηση στις συμβάσεις έργου για θέσεις διοικητικού προσωπικού και γραμματειακής υποστήριξης, ενώ προβλέπει ότι ακόμη και σε θέσεις για τις οποίες δύναται να συναφθεί σύμβαση έργου, τον έλεγχο θα έχει το ΑΣΕΠ, το οποίο θα παρέχει έγγραφη βεβαίωση ότι η σύμβαση δεν υποκρύπτει όρους εξαρτημένης εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, από το 2011 και μετά, θα είναι να έχουν καλυφθεί όλες οι κενές οργανικές θέσεις. Ταυτόχρονα, η διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών θα λήγει με τη λήξη της σχολικής χρονιάς και όχι στoυς οκτώ μήνες.

Η εξίσωση ανέργων και stagiers: Το νομοσχέδιο επιχειρεί να εξισορροπήσει τις κατηγορίες των υποψηφίων που μετείχαν σε προγράμματα μαθητείας ή κατάρτισης του ΟΑΕΔ και τους υπόλοιπους ανέργους και να επιφέρει μία ενιαία μεταχείριση ως προς την πρόσληψή τους στον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Για το προσωπικό εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από 1.000 μονάδες που πριμοδοτούνταν η ανεργία για 4 μήνες, πριμοδοτείται με 200 μονάδες, ενώ από 50 μονάδες που έπαιρνε ο υποψήφιος ανά μήνα ανεργίας από 4 μήνες έως και ένα χρόνο, τώρα θα λαμβάνει 75 μονάδες. Παράλληλα, καταργείται και το κριτήριο ηλικίας. Σημαντικά περιορίζονται, βάσει του νομοσχεδίου, και τα ειδικά προνόμια για την πρόσληψη στο Δημόσιο των διακριθέντων αθλητών. Μέχρι σήμερα ουσιατικά οι διορισμοί των αθλητών που διακρίθηκαν ήταν ελεύθεροι. Εφεξής, οι επαγγελματίες αθλητές δεν θα διορίζονται στο Δημόσιο, ενώ οι λοιποί με διακρίσεις, μόνο μετά τη λήξη της αθλητικής τους δραστηριότητας.

Τι θα γίνει με ΕΡΤ - ΑΠΕ: Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του κ. Γ. Ραγκούση, από το γενικό καθεστώς εξαιρούνται οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ και του ΑΠΕ, καθώς δεν θα προσλαμβάνονται μέσω διαγωνισμού. Τη νομιμότητα των συμβάσεων, όμως, θα εξετάζει και πάλι το ΑΣΕΠ.

Δημόσια διαβούλευση

Oι νέες ρυθμίσεις τίθενται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση στο Διαδίκτυο για μία εβδομάδα και, όπως τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ραγκούσης, σε 15 ημέρες θα κατατεθούν στη Βουλή. Από τις βασικές αλλαγές που επέρχονται είναι η κατάργηση της συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Αυξημένη μοριοδότηση θα έχουν οι κάτοχοι τίτλων σπουδών: Ο διδακτορικός τίτλος θα πριμοδοτείται με 400 μόρια και ο μεταπτυχιακός με 200. Το τεστ δεξιοτήτων θα διενεργείται κάθε δύο χρόνια και τα αποτελέσματα θα έχουν ισχύ για 10 χρόνια από τρία που ισχύει σημερα. Καταργείται η προφορική συνέντευξη, η οποία θα γίνεται μόνον σε ειδικές περιπτώσεις που αφορούν επιστημονικό προσωπικό ειδικών κατηγοριών και θα πραγματοποιείται μέσω ΑΣΕΠ. Η μοριοδότηση της εμπειρίας διατηρείται και το κριτήριο αυτό δεν θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για το ήμισυ των προκηρυσσόμενων θέσεων. Αναλυτικά, η εμπειρία υποψηφίων σε διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας (βάσει κριτηρίων) διαμορφώνεται για τα 2,5 έτη σε 198 μόρια και για τα πέντε χρόνια σε 408 μόρια (από 420).

- Μειώνεται το ανώτατο όριο εμπειρίας για γραπτούς διαγωνισμούς από 10 σε 5 έτη.

- Καταργείται και η αθροιστική μοριοδότηση για κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου. l Αυξάνεται ο πολλαπλασιαστής του βαθμού του τίτλου σπουδών από 100 σε 110.

- Αυξάνεται σε 4 από 3,5 μονάδες η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς με συνολικό χρόνο εμπειρίας τα 5 έτη.


www.kathimerini.grΔεν υπάρχουν σχόλια: